Privacybeleid

Privacy- en cookieverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Quotalis Bv is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.  Via de online diensten van easycv.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Deze gegevens worden dan ook met de grootste zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd waarbij we bij de verwerking rekening houden met de eisen die de Europese privacywet stelt.

Deze privacy verklaring is op het laatst aangepast op 01-04-2017

 

Inzage, wijzigingen en/of verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy- en cookie beleid of vragen omtrent de inzage, wijzigingen en/of verwijderen van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen middels ons contactformulier. U kunt altijd contact met ons opnemen met vragen over:

 • U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van u hebben, en wat wij daar mee doen;
 • U heeft het recht in de complete inzage van uw persoonsgegevens;
 • U heeft het recht voor het te laten verwijderen van (verouderde) (persoons)gegevens;
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van uw (persoons)gegevens;

 

Gebruik van persoonsgegevens

Door Easy cv te gebruiken vult u bepaalde gegevens (persoonlijke gegevens) bij ons in. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden ingevoerd voor het gebruik van de door u gevraagde dienst, of waarvan duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Deze privacyverklaring is hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier
gebruiken.

Door het maken van een cv op www.easycv.nl, wordt er automatisch een account aangemaakt. De volgende gegevens worden gebruikt voor dit account, en voor de in deze privacyverklaring genoemde delen:

 • Ingevulde NAW gegevens
 • Eventuele profiel/pas - foto indien u die toe heeft gevoegd;
 • Geboortedatum en geboorteplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Betalingsgegevens (Versleuteld);
 • Cookies;
 • Eventuele ingevulde informatie welke op uw cv wordt weergeven, bijvoorbeeld genoten opleidingen, werkervaring, cursussen et cetera.

 

Hoe lang worden mijn gegevens opgeslagen? Bewaartermijn: 3 jaar

Uw persoonsgegevens worden zo lang als nodig bewaard om de in deze verklaring opgenomen doeleinden mogelijk te maken. Om belastingtechnische redenen zijn wij verplicht sommige gegevens langer te bewaren. Uw persoonsgegevens worden direct verwijderd als u ons dit vraagt of automatisch 3 jaar na het opzeggen van uw account.

Na betaling heeft u een account

Uw persoonsgegevens worden bewaard in uw aangemaakte account. Deze gegevens worden direct opgeslagen nadat u een betaling heeft voltooid en wanneer u uw gegevens heeft ingevuld. Deze gegevens worden bewaard zodat u niet elke keer uw cv opnieuw hoeft in te vullen en zodat u deze ten allen tijden kunt benaderen en/of bewerken, zodat wij contact met u kunnen opnemen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, facturering en om u een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons afneemt, of heeft afgenomen. Uw persoonsgegevens worden verder verwerkt om het gevraagde lidmaatschap en persoonsgegevens te bewaren, voornamelijk uw opgestelde cv's, zodat u deze altijd ter beschikking kan worden gesteld bij eventueel toekomstig gebruik van onze diensten. Wij kunnen u tevens e-mails sturen om u te herinneren om bijvoorbeeld uw cv af te maken.


Wanneer u ons contacteert

In het contactformulier vragen wij om uw naam, uw e-mailadres, en uw vraag of probleem. Wanneer u het contactformulier invult op de website, worden uw gegevens die u heeft ingevuld bewaard zolang nodig is voor de volledige behandeling en afhandeling van uw vraagstuk.


Wat is een Cookie?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Wanneer u cvmaker.nl voor de eerste keer bezoekt wordt er een popup getoond, met de vraag om akkoord te gaan met het plaatsen van cookies. Als u hiervoor akkoord geeft, geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals beschreven in deze privacy- en cookieverklaring. U kunt ten alle tijden uw cookies uitschakelen of verwijderen middels uw browser. Mogelijk werkt de website dan een stuk minder optimaal.


Tawk chatsoftware
Bewaartermijn: 1 jaar.

Op deze website wordt gebruikt gemaakt van Tawk chat software. Via deze software kunnen klanten contact met ons opnemen voor korte en snelle vragen. Met deze software is ook inzichtelijk op welke pagina bezoekers zich bevinden. Meer informatie vind u hier: Tawk Privacy Policy.

Google analytics en Tag manager  Bewaartermijn: 2 jaar

Op deze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om bij te houden hoe de website gebruikt wordt door onze bezoekers. Google plaatst cookies. Er is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten met als inhoud de afspraken over de omgang met deze data. De IP-adressen worden geanonimiseerd, en hebben wij Google nadrukkelijk niet toegestaan om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Meer informatie over de gegevensverwerking van Google kunt u terug vinden in de Google Privacy Policy.

 

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt

Uw gegevens worden nadrukkelijk niet verstrekt aan derden, met uitzondering van derden die betrokken zijn bij het uitvoeren van de diensten. Bijvoorbeeld onze betaling providers. Op de website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee kunnen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens verzamelen. Hieronder een overzicht van deze partijen:

Mollie - Betalingsprovider
Bij het uitvoeren van haar diensten fungeert Mollie als een gegevensverwerker voor cvmaker.nl. Als betalingsprovider heeft Mollie echter ook eigen verplichtingen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Mollie kan daarom ook worden beschouwd als een gegevensbeheerder met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Voor alle gegevens-verwerkingshandelingen die Mollie uitvoert als gegevensbeheerder, is het privacybeleid van Mollie van toepassing.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die middels links met deze website verbonden zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor hoe deze derden eventueel met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook uitdrukkelijk aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Beveiliging

Er worden passende maatregelen genomen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens te beperken.

 
Wijziging in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor, om zonder opgaaf van redenen wijzigingen aan te brengen in de privacy- en cookie verklaring. Wij raden u dan ook aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Zijn er klachten?

Indien u van mening bent dat wij u niet juist van dienst zijn, kunt u ten alle tijden een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.


Contacteer ons:
Quotalis Bv
Stadhouderslaan 2
2517 HW Den Haag
info@easycv.nl